Ödül Sahibi Verilme Nedeni Tarih
A. Nihat Gökyiğit Uluslararası Başarılar Kazanan Bilim Adamı Olmasının Yanısıra, Doğal Çevrenin ve Doğal Varlıklarımızın Korunmasını Teşvik Eden, Ekolojik Dengeleri Gözeten Uyumlu Kalkınma Modelleri Üzerine Yaptığı Başarılı ve Örnek Çalışmaları Dolayısıyla 2003
Ahmed H. Zewail

'Femtochemistry' Adı Altında Yeni Bir Kimya Branşının Oluşmasını Sağlayan Öncü Çalışmaları Nedeniyle ve Kimya Bölümü'nün En Aktif Çalışma Alanları Olan Fiziko Kimya ve Hesapsal Kimya Alanında Bölüm İle İleride Yapacağı Çalışmalar Konusundaki Olumlu Tutumu Nedeniyle

2003
Andreas Tietze 1983
Ara Güler

Üstün nitelikli fotoğraf çalışmaları ile toplumun, bireyin ve şehirleşmenin geçirdiği hızlı dönüşüm ve değişimleri duyarlık ile belgelemesi; Türkiye tarihinin ve gündelik yaşamının çok renkli dokusunu tanıtmış olması nedeniyle

2014
Çelik Gülersoy

İstanbul'un Tarihi Değerlerinin Onarılıp Halka Açılmasındaki Katkıları Nedeniyle

1986
Daron Acemoğlu Büyüme Teorisinden Çalışma Ekonomisine , İktisadi Politikadan İktisadi Kalkınmaya Çok Geniş Bir Alanda Disiplinler Arası Gelişmelere Öncülük Eden Teorik ve Ampirik Çalışmaları İle Evrensel Bilime Yaptığı Özgün ve Etkin Katkıları Nedeniyle 2011
Engin Bermek Ülkemizde Moleküler Biyoloji araştırma alanının açılması bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması, değerli bilim insanları yetiştirilmesine imkan verilen kurumların oluşturulmasına katkıları ve Moleküler Biyoloji alanında uluslararası kuruluşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olması nedeniyle 2013
Erdal İnönü Matematiksel Fiziğe Katkıda Bulunmuş Bir Bilim Adamı ve Çalışmalarıyla Yurdumuzdaki Bilimsel Araştırma Kurumlarına Büyük Destek Sağlamış Bir İdareci ve Bir Politikacı Olması Nedeniyle 1993
Erol Gelenbe

Bilgisayar Mühendisliği ve Enformatik Alanında, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları İle Stokastik Modelleme Konularındaki Yüksek Nitelikli, Tüm Dünyada Olumlu Yankılar Bulan Katkıları Nedeniyle ve Üniversitemiz İle Çok Yönlü Süregelen Yakın İlişkiler Nedeniyle

2004
Esin Aka Atıl

Türk Tarihinin ve Kültürünün Evrensel Boyutlar İçinde Tanıtılması İçin Önemli Sergiler ve Yayınlar Yolu ile Yaptığı Katkılar Nedeniyle

1987