Ödül Sahibi Verilme Nedeni Tarih
Halet Çambel

Arkeoloji Bilimine Yaptığı Katkılar ve Üniversitemizde Başlatılan Arkeolojik Çalışmalara Verdiği Destek Nedeniyle

2005
Halil İnalcık

Uzun Yıllardan Beri Türk Osmanlı Tarihi Üzerinde Titiz ve Başarılı İncelemeleri ile Tarih Bilimine Katkıları Nedeniyle

1986
Hasan Bin Tallal 1982
Hayrettin Karaca

Türkiye’de çevre bilincinin oluşması, yok olma tehlikesi altında bulunan bitki ve ağaç türlerinin belirlenmesi ve koruma altına alınması çalışmalarının yanı sıra, var olan biyolojik çevre ve habitatın korunması yönündeki çabaları nedeniyle

2014
Heath W. Lowry 1985
Herr Traugott Fucs

Eğitime Yapmış Olduğu Önemli Katkılar ve Hizmetler Nedeniyle

1995
Hüseyin Sermet

Evrensel Boyutlu Bir Sanat Dalında Türkiye'nin Temsil Edilmesindeki Üstün Başarıları Nedeniyle

1988
İdil Biret 1985
İhsan Doğramacı 1980
İlhan Usmanbaş 2000
yilmazbe@boun.edu.tr